Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Camilla Kampmann

Hvorfor er delmål i en klima-plan vigtige?

Det beviste V-regeringen desværre, da de i 2015 afskaffede 2020 målet, Fra 2011-2014 mindskede Danmark udledningen af drivhusgasser i et tempo, som var tilstrækkelig højt til at nå 2020-målet om 40 procents reduktion. Men efter at V-regeringen droppede delmålet i 2020, er tempoet i omstillingen dalet, og udledningerne er endda steget nogle år. Derved har Danmark været med til at bidrage til det højeste niveau af CO2 i atmosfæren nogensinde målt i maj måned. 


Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris. Her nåede man til enighed om et overordnet mål om at holde den globale temperaturstigning "et godt stykke under" to grader i forhold til førindustriel periode. Der var desuden enighed om at stræbe efter at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.De sidste fire år har været de varmeste år, der nogensinde er målt. Den globale opvarmning ventes at ramme 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis den fortsætter med den nuværende fart. 


I 2017 var det årlige gennemsnit af koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 405,5 ppm. I 2016 var tallet 403,3 ppm, og i 2015 var det 400,1 ppm.


Derfor er det vigtigt, at det nye Folketing hurtigst muligt for vedtaget en 10-årig klimaplan, med klare delmål, hvordan vi opnår 70% reduktion inden 2030. Min eget forslag for at opnå dette er følgende:


1)    Klimaplanen skal være fuld finansieret og ikke derfor ikke tælle med i kommunernes service- og anlægsudgifterne – derved skal klimatilpasninger ikke konkurrere om budgetterne med kommunes grundydelser som sundhed og uddannelse.


2)    Oprette den landbrugsfond på 1 milliard kroner til at købe de kulstofholdige jorder ud af produktionen - derved kan man få både klima, miljø og natureffekt på én gang. Samtidig er mange af disse jorder ikke særligt produktive, så tabet i produktion er begrænset. Landbruget står i dag for 20% af vores CO2 udledning, ved dette initiativ, kan man på 10 år nedbringe landbrugets udledning med 50%.


3)    Investerer 0,5% af vores BNP om året i 10 år på oprettelse af alternative energikilder - på den måde vil produktionen af grøn energi kunne nå op på 90% i løbet af de 10 år, det betyder, at al produktion, biler og opvarmning af vores hus, kan blive CO2 neutralt. De sidste 10% må vi klima kompenserer for ved at plante flere skove (på de jorde vi har købt ud af landbruget). Med


4)    Sammenslutte vores energinet med stadig flere lande, de næste 10 år, så vi får større energi sikkerhed, så når vores alternative energiproduktion står stille, kan vi købe energi fra de andre EU- lande, og når vi har overproduktion, kan vi sælge til de andre EU-lande.


Så hvis du vil en kandidat i Folketinget, som vil kæmpe for, at Danmark bliver CO2 neutralt i løbet af de næste 10 år, så stem radikalt og gerne personligt på mig :-)


Camilla Kampmann