Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Camilla Kampmann

Der er forskel i hvilken politik den nuværende regering og en regering støttet af radikale vil fører!

Der er forskel i hvilken politik den nuværende regering og en regering støttet af radikale vil fører!


Siden 1996 har Danmarks årlige udledning af CO2 været støt faldende med enkelte udsving. Men i de seneste fire år, hvor Venstre har ledet regeringen, er kurven fladet ud.


Det viser Energistyrelsens beregninger. Faldet gennem årene skyldes især, at man har skiftet kul ud med biomasse på kraftværkerne, og at man har sat havvindmølleparker op. Det betyder, at meget af den energi, der udleder CO2, gennem årene er blevet fortrængt af andre typer. Man har plukket de lavt hængende frugter, men nu er der mindre at hente der. Man kan sige, at når en større del af energien til varme og strøm kommer fra CO2-neutrale kilder, bliver der mindre "sort energi" at skille sig af med. Og det er en af grundene til, at kurven flader ud.


Forskere i USA har målt det højeste niveau af CO2 i atmosfæren nogensinde. Det oplyser Mauna Loa Observatoriet. Observatoriet på Hawaii har siden 1950'erne registreret den løbende CO2-udvikling. Lørdag morgen blev der målt en koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 415,26 milliontedele (ppm). Det er første gang nogensinde, at der er målt et dagligt niveau over 415 ppm. Sidste gang atmosfæren har haft så høj en CO2-koncentration menes at være mere end tre millioner år siden. Koncentrationen af CO2 i atmosfæren måles ofte i ppm - på dansk: milliontedele.Antallet fortæller således, hvor mange af én million molekyler i atmosfæren, som er CO2.


 


Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris. Her nåede man til enighed om et overordnet mål om at holde den globale temperaturstigning "et godt stykke under" to grader i forhold til før den industrielle periode.


 


Der var desuden enighed om at stræbe efter at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.De sidste fire år har været de varmeste år, der nogensinde er målt. Den globale opvarmning ventes at ramme 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis den fortsætter med den nuværende fart. 


 


I 2017 var det årlige gennemsnit af koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 405,5 ppm. I 2016 var tallet 403,3 ppm, og i 2015 var det 400,1 ppm. 


 


Derfor kan Danmark ikke stoppe med sin reduktion af CO2 udledning! Så vi bliver nød til at se på de tre B': biler, bønder og boliger.


 


Bønder


Det fuldstændig afgørende, at vores landbrugsproduktion fremover foregår i bedre samspil med klima, natur og miljø. Vi skal have mere økologisk produktion, mere klimavenlig produktion, mere natur og flere grønne teknologier, der nedbringer forureningen. Med et milliardbeløb i startkapital fra staten vil man kunne få sat gang i jordfordeling i landbruget, så den lavtliggende jord bliver taget ud af produktion til gavn for både landbruget, naturen, klimaet og miljøet. Jeg støtter derfor det fælles udspil fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening (DN).


Biler


Bilerne skal kører på grøn energi, og den kollektive transport skal være grøn, attraktiv og fleksibel. Vi skal have forbundet alle Europas store byer med højhastighedstog (ligesom i Japan). Derved kan bil- og flytrafikken mindskes.


Boliger 


Så skal vores huse opvarmes af grøn energi, og vi skal fortsætte med at bygge bæredygtigt. Derfor skal vi have EU’s Klima Union til at fungere, så vores energinet bliver sat sammen i hele Europa, så vi udelukkende benytter grøn energi. 


Derfor skal vi også øge investeringerne i alternative energikilder så vi får øget andelen af grøn energi til 90%, så vi kan bluve klima neutral. Så når DTU påstår der ikke er stor forskel på de forskellige partiers politik, viser de sidste 4 år, at den nuværende regering ikke har satset på at nedsætte vores CO2 udledning!