Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Camilla Kampmann

Delmål på 70 procent CO2- og drivhusgasreduktion i 2030

Klimaet vandt i går, da alle oppositionspartier undtagen Socialdemokratiet blev enig om et krav til de kommende Folketing:


Radikale, EL, SF og Å står sammen om at love en bindende klimalov, der lever op til Parisaftalen, og om at kræve, at en ny regering skal forpligte sig på 1,5 graders målsætningen med et delmål på 70 procent CO2- og drivhusgasreduktion i 2030. Klimarådet skal holde øje med indsatsen løbende. Aftalen er blevet mødt med skepsis fra mange journalister. For hvordan kan vi nå 70% reducering inden 2030? I mine indlæg har jeg længe talt om løsninger, som vil bringe os derhen:


1) Oprette den landbrugsfond til at købe de kulstofholdige jorder ud af produktionen - derved kan man få både klima, miljø og natureffekt på én gang. Samtidig er mange af disse jorder ikke særligt produktive, så tabet i produktion er begrænset. Landbruget står i dag for 20% af vores CO2 udledning, ved dette initiativ, kan man på 10 år nedbringe landbrugets udledning med 50%.


2) Investerer 0,5% af vores BNP om året i 10 år på oprettelse af alternative energikilder - på den måde vil produktionen af grøn energi kunne nå op på 90% i løbet af de 10 år, det betyder, at al produktion, biler og opvarmning af vores hus, kan blive CO2 neutralt. De sidste 10% må vi klima kompenserer for ved at plante flere skove (på de jorde vi har købt ud af landbruget)


3) Sammenslutte vores energinet med stadig flere lande, de næste 10 år, så vi får større energi sikkerhed, så når vores alternative energiproduktion står stille, kan vi købe energi fra de andre EU- lande, og når vi har overproduktion, kan vi sælge til de andre EU-lande.


Så hvis du vil, at Danmark bliver CO2 neutralt, så stem radikalt og gerne personligt på mig :-)