Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Camilla Kampmann

Biodiversiteten er under pres i hele verden.

Hovedparten af de døende arter er truet som følge af menneskelige aktiviteter – specielt vores opfattelse af smuk natur, presser biodiversiteten.


Over hele kloden uddør dyre- og plantearter i et foruroligende tempo. Dermed mister vi vigtige økosystemer, ødelægger fødekæderne og risikerer at fjerne lige den plante, som indeholder fremtidens vigtigste medicin. Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Vi ved ikke hvor mange, men vi ved, at arterne udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt. Og vi ved, at op mod en fjerdedel af EU’s pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle er truede. I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850, så der er også her i landet masser af udfordringer. 


Her spiller vores opfattelse af smuk natur en stor rolle. Store grønne græsplaner er reelt set grønne ørken, hvor insekter og små dyr ikke kan leve. Sommerfugle og bier har brug for blomster, hvor de kan finde nektar. Mus, pindsvind og sangfuglene har brug for højt græs at gemme sig i. Det er også her de finder de insekter de lever af. Så når vi slår græsset og bekæmper de naturlige blomster som mælkebøtten, så kvæler vi den mangfoldige biodiversitet. Prøv at se på billederne jeg har vedhæftet, kan du ikke se skønheden i en uslået græs eng, med alle sine forskellige farver og planter?


I Helsingør kommune fik en række mennesker reddet en græseng, som vi skal have mange flere af, hvis vi skal have vendt udviklingen, og få biodiversiteten til at stige igen.


Den blev tidligere kaldt Færgevejskorridoren, og den lå og ventede på at blive motorvej ned til færgelejerne. Den plan blev skrottet, og mange tænkte sikkert efterfølgende, at nu skulle der så bygges boliger. Heldigvis rejste DN fredningssag, og det lykkedes at få fredningen gennemført. Området ligger mellem Vapnagård- og Borupgårdbebyggelserne og strækker sig fra Meulenborgskoven til Kjeldsbjerggård,og det krydser både Rønnebær Alle og Klostermosevej. 


Kommunen fik med stor ildhu fra en studiepraktikant i 2013 startet en gruppe af frivillige til at pleje det pænt store grønne strøg, og kommunen ofrer en tovholder, som støtter de frivillige, der mødes jævnligt på lørdage.


Der plejes, ryddes opvækst, repareres stendige og samles skrald m.m. "De grønne mænd" fra Sindshvile (NSPV) tager sig af det grove og slår stierne. Så nu vokser her mere end 20 forskellige planter, og sommerfugle, bier, fugle og måske pindsvinet har et sted at leve.